Diller

TELAFİ SINAVI DUYURUSU

Telafi sınavları 25/04/2016-29/04/2016 tarihleri arasına Haftalık ders programındaki dersin olduğu saat ve yerde ilgili Öğretim Elemanı tarafından yapılacaktır.
Öğrencilerin ilgili Öğretim Elemanı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
Türkçe