Diller

Ders İçerikleri

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fizik Anabilim Dalı

LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKDS

FİZ 501

Yüksek Lisans Semineri

-

-

-

6

FİZ 502

Doktora Semineri

-

-

-

6

FİZ 503

Süperiletkenliğe Giriş -I

3

0

3

6

FİZ 504

Süperiletkenliğe Giriş -II

3

0

3

6

FİZ 505

Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlikleri

3

0

3

6

FİZ 506

Şekil Hatırlamalı Alaşımların Kristalografisi

3

0

3

6

FİZ 507

Katıların Optik Özellikleri

2

2

3

6

FİZ 508

Atom ve Molekül Fiziğinde Sayısal Hesaplama Yöntemleri

3

0

3

6

FİZ 509

Sıvı Kristaller Fiziği

2

2

3

6

FİZ 510

İnce Film Teknolojisi

2

2

3

6

FİZ 511

Elektrodinamik- I

3

0

3

6

FİZ 512

Elektrodinamik- II

3

0

3

6

FİZ 513

Relativite Teorisi

3

0

3

6

FİZ 514

Yeni Enerji Kaynakları

3

0

3

6

FİZ 515

Elektrik Mikroskopisinde X-Işını Spektroskopisi

2

2

3

6

FİZ 516

Fiziksel Elektronik- I

2

2

3

6

FİZ 517

Fiziksel Elektronik- II

2

2

3

6

FİZ 518

Yarıiletken Dedektörler

3

0

3

6

FİZ 519

 

 

 

 

 

FİZ 520

Fonksiyonel ve Akıllı Malzemelerin Uygulama Alanları

3

0

3

6

FİZ 521

Manyetohidrodinamik

3

0

3

6

FİZ 522

İleri İyonküre Fiziği-I

3

0

3

6

FİZ 523

İleri İyonküre Fiziği-II

3

0

3

6

FİZ 524

İleri Plazma Fiziği-I

3

0

3

6

FİZ 525

İleri Plazma Fiziği-II

3

0

3

6

FİZ 526

İleri Plazma Dalgaları-I

3

0

3

6

FİZ 527

İleri Plazma Dalgaları-II

3

0

3

6

FİZ 528

Atmosfer Bilimi –I

3

0

3

6

FİZ 529

Atmosfer Bilimi –II

3

0

3

6

FİZ 530

 

 

 

 

 

FİZ 531

Molekül Fiziği-I

3

0

3

6

FİZ 532

Molekül Fiziği-II

3

0

3

6

FİZ 533

Moleküler Spektroskopi-I

2

2

3

6

FİZ 534

Moleküler Spektroskopi-II

2

2

3

6

FİZ 535

Teorik Atom Fiziği

3

0

3

6

FİZ 536

Temel Saçılma Teorisi

3

0

3

6

FİZ 537

 

 

 

 

 

FİZ 538

 

 

 

 

 

FİZ 539

 

 

 

 

 

FİZ 540

Nükleer Tıp Fiziği

2

2

3

6

FİZ 541

İleri Çekirdek Fiziği

3

0

3

6

FİZ 542

Reaktör Tekniği

2

2

3

6

FİZ 543

Nükleer Magnetik Rezonans-I

2

2

3

6

FİZ 544

Nükleer Magnetik Rezonans-II

2

2

3

6

FİZ 545

Radyasyon Fiziği

2

2

3

6

FİZ 546

Endüstriyel X-Işınları

2

2

3

6

FİZ 547

Yüksek Enerji ve Nükleer Fizikte Deneysel Teknikler

3

0

3

6

FİZ 548

Radyasyon Detektasyon ve Ölçme Metodları

3

0

3

6

FİZ 549

Nükleer Algılama Sistemlerinde Sonuçların Yorumlanması

3

0

3

6

FİZ 550

 

 

 

 

 

FİZ 551

Elektron Difraksiyon Teorisi

2

2

3

6

FİZ 552

İleri Katıhal Fiziği-I

3

0

3

6

FİZ 553

İleri Katıhal Fiziği-II

3

0

3

6

FİZ 554

Yarıiletkenler Fiziği-I

2

2

3

6

FİZ 555

Yarıiletkenler Fiziği-II

2

2

3

6

FİZ 556

Katıların Magnetik Özellikleri-I

2

2

3

6

FİZ 557

Katıların Magnetik Özellikleri-II

2

2

3

6

FİZ 558

Metal Fiziği-I

2

2

3

6

FİZ 559

Metal Fiziği-II

2

2

3

6

FİZ 560

 

 

 

 

 

FİZ 561

Fizikte İleri Matematik-I

3

0

3

6

FİZ 562

Fizikte İleri Matematik-II

3

0

3

6

FİZ 563

İleri Kuantum Mekaniği-I

3

0

3

6

FİZ 564

İleri Kuantum Mekaniği-II

3

0

3

6

FİZ 565

Klasik Mekanik-I

3

0

3

6

FİZ 566

Klasik Mekanik-II

3

0

3

6

FİZ 567

Grup Teorisi

3

0

3

6

FİZ 568

İstatistik Mekanik

3

0

3

6

FİZ 569

Faz Dönüşümleri Teorisi

3

0

3

6

FİZ 570

İleri Termodinamik-I

3

0

3

6

FİZ 571

İleri Termodinamik-II

3

0

3

6

FİZ 572

Güneş Enerjisi ve Uygulamaları

2

2

3

6

FİZ 573

Güneş Fotopilleri-I

3

0

3

6

FİZ 574

Güneş Fotopilleri-II

3

0

3

6

FİZ 575

 

 

 

 

 

FİZ 576

İyonküre Plazmasını Ölçme Teknikleri

2

2

3

6

FİZ 577

Nükleer Radyasyon Spektroskopisi

2

2

3

6

FİZ 578

Moleküler Orbital Teorisi

3

0

3

6

FİZ 579

Kuantum Mekaniksel Reaksiyon Dinamiği

3

0

3

6

FİZ 580

Elektron Mikroskopisi-I

3

0

3

6

FİZ 581

Elektron Mikroskopisi-II

2

2

3

6

FİZ 582

Fizikte Bilgisayar Simülasyonları- I

3

0

3

6

FİZ 583

Fizikte Bilgisayar Simülasyonları-II

2

2

3

6

FİZ 584

Düzensiz Madde Teorisi-I

3

0

3

6

FİZ 585

Düzensiz Madde Teorisi-II

3

0

3

6

FİZ 586

Çevresel Radyoaktivite-I

3

0

3

6

FİZ 587

Çevresel Radyoaktivite-II

2

2

3

6

FİZ 588

Organik Yarıiletkenler Fiziği

3

0

3

6

FİZ 589

 

 

 

 

 

FİZ 590

Fizikte Modelleme Yaklaşımları-I

3

0

3

6

FİZ 591

Nükleer Fizikte Uzaysal ve Zamansal Analiz

3

0

3

6

FİZ 592

 

 

 

 

 

FİZ 593

 

 

 

 

 

FİZ 594

 

 

 

 

 

FİZ 595

 

 

 

 

 

FİZ 596

 

 

 

 

 

FİZ 597

Radyo Dalgalarının İyonkürede Yayılımı-I

3

0

3

6

FİZ 598

Radyo Dalgalarının İyonkürede Yayılımı-II

3

0

3

6

FİZ 599

Yüksek Lisans Tezi

-

-

-

24

FİZ 600

Doktora Tezi

-

-

-

24

FİZ 601

Uzmanlık Alan Dersi

6

0

0

6

FİZ 666

Doktora Yeterlilik

-

-

-

24

 

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fizik Anabilim Dalı

 

 

LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

FİZ 501

-  -  -

6

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

DOKTORA SEMİNERİ

FİZ 502

-  -  -

6

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

SÜPER İLETKENLİĞE GİRİŞ-I

FİZ 503

3 0 3

6

Sıfır direnç, mükemmel diyamagnetizma, elektrodinamik kritik magnetik alan, süperiletken termodinamiği, ara faz durumları, süperiletkenlerde geçiş akımları, küçük numunelerde süper iletkenlik, süperiletkenliğin mikroskopik teorisi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

SÜPER İLETKENLİĞE GİRİŞ-II

FİZ 504

3  0  3

6

Tünelleme ve süperiletkenlerde yasak enerji aralığı, elektron çifti dalgalarının kuantumsal girişimi, II.Tip süperiletkenlik, II. Tip süperiletkenlerde kritik akımlar, süperiletkenlerin magnetik alanda davranışı.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

YÜKSEK SICAKLIK SÜPER İLETKENLİKLERİ

FİZ 505

3  0  3

6

Yüksek sıcaklık süper iletkenlerin hazırlanması, yüksek sıcaklık süperiletkenlerin çeşitleri, kristal yapıları, yüksek sıcaklık süper iletkenlerin analiz yöntemleri ve uygulama alanları, yeni gelişmeler.

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ŞEKİL HATIRLAMALI ALAŞIMLARIN KRİSTALOGRAFİSİ

FİZ 506

3  0  3

6

Şekil hatırlama olayının mekanizması, martensitik dönüşümler, termoelastik martensitik dönüşümler, şekil hatırlamalı alaşımların çeşitleri, Ti Ni tabanlı alaşımlar, Cu tabanlı alaşımlar, şekil hatırlama alaşımlarının uygulamaları, endüstride şekil hatırlama alaşımlarının kullanımı, tıpta şekil hatırlama alaşımlarının kullanımı.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

KATILARIN OPTİK ÖZELLİLERİ

FİZ 507

2  2  3

6

Katılarda optik bandın hesaplanması, ışığın soğrulması, kramers-kronig bağıntıları, elektronik band geçişleri, soğurma katsayısı, katılarda optiksel iletkenliklerin belirlenmesi, kompleks dielektrik fonksiyonu, polimerin yarıiletkenlerin amorf yarıiletkenlerin organik yarıiletkenlerin yalıtkanların optiksel özellikleri, fotoiletkenlik, fotolüminesans, optik fiber, optik malzeme ve bunların uygulama alanları, kırılma indisi dispersiyonu, Burstein-Mors etkisi, kristal ve amorf katılarda Urbach kuralı, band bükülmesi, yarıiletkenlerde direkt ve endirekt geçişler, mobilite, geçirgenlik, reflektans, optik hücre, sıcaklığın, elektrik alanın, manyetik alanın yasak enerji aralığı üzerine etkisi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİNDE SAYISAL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

FİZ 508

3  0  3

6

Operatörlerin matris metodu ile özdeğer ve özfonksiyonlarının hesaplanması, merkezi alan yaklaşımı, varyasyon prensibi ve enerji minimizasyonu, radyal dalga fonksiyonları ve radyal integraller, legendre ve bessel polinomları, hartree metodu, hartree-fock-slater metodu, hückel metodu, schrödinger denkleminin basit model potansiyeller için çözümü, fourier grid hamiltonyen metodu.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

SIVI KRİSTALLER FİZİĞİ

FİZ 509

2  2  3

6

Sıvı kristaller, sıvı kristal hazırlama metotları, sıvı kristallerin dielektrik anizotropi özellikleri, sıvı kristallerin dielektrik özellikleri, sıvı kristallerin optik özelliklerinin belirlenmesi, sıvı kristallerin yapısal özelliklerine etki eden faktörler, moleküler yapının özellikleri; diskotik smektik ve nematikler, sıvı kristallerin yönelimsel etkileri; yüzeylerin etkisi, manyetik ve elektriksel alanların etkisi, sıvı kristallerde kusurlar, sıvı kristallerde faz geçişleri, smektik-nematik faz geçişleri, nematik- izotropik sıvı faz geçişleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İNCE FİLM TEKNOLOJİSİ

FİZ 510

2  2  3

6

İnce filmlerin tanımı ve hazırlama yöntemleri, filmlerin vakumda hazırlanması, ince film teknolojisinde vakumun rolü, termal buharlaştırma yöntemi ile filmlerin hazırlanması, rezistanslı ısıtma ile buharlaştırma, elektron bombardımanı ile buharlaştırma, iyonik püskürtme yöntemiyle filmlerin hazırlanmasa, film parametrelerini ölçüm yöntemleri, filmlerin optik davranışları ve optik sabitlerinin belirlenmesi, filmlerin elektriksel davranışları ve özdirenç ölçümleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ELEKTRODİNAMİK-I

FİZ 511

3  0  3

6

Elektromanyetik Model, Yüklü Parçacıkların Elektrik ve Manyetik Ortamlarda Davranışı, Durağan Elektrik Alanlar, Kararlı Elektrik Akımları, Zamanla Değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri, Düzlem Elektromanyetik Dalgalar, Kayıplı ve Kayıpsız Ortamlarda Düzlem Elektromanyetik Dalgalar, Elektromanyetik Dalgaların Kutuplanması, Dalga Kılavuzları ve Boşluk Rezonatörleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ELEKTRODİNAMİK-II

FİZ 512

3  0  3

6

Mükemmel Bir İletken Üzerine Dik Gelen Elektromanyetik Dalganın Yansıması, Kayıpsız Bir Dielektrik Ortam Üzerine Dik Gelen Elektromanyetik Dalganın Yansıması, Bir Dielektrik Ortama Keyfi Bir Açıyla Gelen Elektromanyetik Dalganın Yansıması Ve Kırılması, Çoklu Dielektrik Ortamlarda Dik veya Keyfi Bir Açı ile Gelen Elektromanyetik Dalgaların Yansıması ve Kırılması, Elektromanyetik Dalgaların Herhangi Bir Ortamda Doğrusal, Dairesel ve Eliptik Kutuplanması, Paralel Tabaklı Bir Ortamda Elektromanyetik Dalgaların TE, TM ve TEM Modları, Elektromanyetik Dalgaların İyonlaşmış Bir Gazda ve Plazmada Yayılımı, Elektrostatik, Gauss ve Coulomb yasaları, Multipoller, Makroskopik ortamlarda elektrostatik, Magnetostatik ve vektör potansiyeli, Zamana bağlı olanlar, Sınır değer problemleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

RELATİVİTE TEORİSİ

FİZ 513

3  0  3

6

Newton hareket kanunları, Galileo dönüşümleri, Newtonianz görelilik, Lorentz eter kuramı, Görelilik ilkeleri, Einstein kinematiği, Özel göreliliğin temel özellikleri, Lorentz dönüşümü ve özellikleri, Einstein optiği, drag etkisi, Doppler etkisi, Uzay-zaman ve dörtlü vektör, Dörtlü tensörler, Üç boyutlu Minkowski diyagramı, Göreli parçacık mekaniği, Newton yasalarının geçerlik alanı, Göreli eylemsizlik kütlesi, Göreli mekaniğin dörtlü vektör formülasyonu, Kütle ve enerjinin eşdeğerliliği, De Broglie dalgaları, Fotonlar ve Compton etkisi, Görelilik ve elektrodinamik, Eğri yüzeyler, Rieman yüzeyleri, Genel görelilik planı, Gravitasyonal doppler etkisi, Genel görelilikte vakum ve madde varlığında alan denklemleri, Kozmoloji, Genel göreliliğe kozmik dinamik.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

YENİ ENERJİ KAYNAKLARI

FİZ 514

3  0  3

6

Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Dalga enerjisi, Jeotermal enerjisi, Biyokütle’ den enerji üretimi, Okyanuslardaki sıcaklık farkından elde edilen enerji, Hidrojen enerjisi, Nükleer enerji.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FİZİKSEL ELEKTRONİK-I

FİZ 516

2  2  3

6

Elektronik devre elemanları, Temel pasif mantık devreleri ve akım gerilim hesapları, Temel aktif mantık devreleri ve çalışma prensipleri, ileri aktif mantık kapıları ve çalışma prensipleri, Çift kararlı flip-flopların genel yapıları, Tek kararlı kararsız elemanların çalışma prensipleri, elektronik devre elemanları ve sinyallerin simülasyonları.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FİZİKSEL ELEKTRONİK-II

FİZ 517

2  2  3

6

Dedektasyon metotları, Detektörlerin genel yapıları, Temel sinyal devreleri, sinyallerin işlenmesi, Spektroskopiler için darbe şekillendirici metotları, önyükselticiler, Yükselticiler, Sinyal büyüklüğü ve şekli sınırlayıcıları, Çok kanallı sinyal analizörleri ve çalışma prensipleri, Sinyal yüksekliği analiz cihazları ve çalışma prensipleri.

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

YARIİLETKEN DEDEKTÖRLER

FİZ 518

3  0  3

6

Silikon ve Germanyum Yarıiletkenlerin genel özellikleri, III-V Materyalleri, Genel özellikleri detektör olarak kullanılabilirlikleri, II-IV Materyalleri, Genel özellikleri ve detektör olarak kullanılabilirlikleri, Li’un Si ve Ge daki davranışları, Li katkılı Si ve Ge detektörlerin genel yapısı, Kristal büyütme teknikleri, LEC metodu genel özellikleri ve karşılaşılan problemler, Bridgeman yöntemi genel özellikleri ve karşılaşılan problemler, Transport özellikleri, İyon veya e-h ların detektörleri katedişleri, Fano faktörü ve elektron-deşik için ortalama enerji hesaplanması, P-N eklemlerinin genel yapısı, P-N detektörler ve detektör parametrelerinin tayin edilmesi, Yüzey Engelli Detektör ve detektörlere genel örnekler, Li sürüklenmiş Si ve Ge detektörlerindeki genel problemlerine çözüm önerileri, Özel tip detektörler, Yarı-Yalıtkan Detektörler, GaAs ve CdTe detektörleri ve Uygulamaları, Yarı-Yalıtkan detektörlerdeki genel problemler, Yük toplanması için ideal yollar.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FONKSİYONEL VE AKILLI MALZEMELERİN UYGULAMA ALANLARI

FİZ 520

3  0  3

6

Temel Kavramlar: Fonksiyonel ve akıllı malzemelerin çeşitleri, fiziksel özellikleri ve uygulama alanları. Sensörler, Aktüatörler, Kontrol sistemleri, Piezoelektrik Malzemeler, Manyetositriktif malzemeler, Şekil hatırlamalı polimerler, Şekil hatırlamalı alaşımlar, Manyetik şekil hatırlamalı alaşımlar, Manyetokalorik malzemeler, Termoelektrik malzemeler, Ferroelektrik malzemeler, Fotomekanik malzemeler,  Fotokromik malzemeler. 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

MANYETOHİDRODİNAMİK

FİZ 521

3  0  3

6

MHD ve akışkan denklemlerinin türetimi, hidrostatik denge ve hidromanyetik kararlılık, MHD kararsızlıkları, Hidrodinamik dalgalar, Saf, yavaş ve hızlı MHD dalgalarının elde edilmesi ve bunların rezonans noktalarının ve kesilim frekanslarının bulunması, MHD denklemlerine istatiksel yaklaşımların yapılması ve Iyonküre ile ilişkilerinin elde edilmesi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ İYONKÜRE FİZİĞİ-I

FİZ 522

3  0  3

6

Nötr atmosfer, İyon küredeki elektron yoğunluğunun ölçülmesi, İyon küredeki fotokimyasal süreçler, İyon küredeki taşınma süreçleri, Nötr rüzgarlar, Difüzyon, iletkenlik, İyonkürenin fiziksel yapısı.

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ İYONKÜRE FİZİĞİ-II

FİZ 523

3  0  3

6

D-bölgesi, E-bölgesi, F1-bölgesi, F2-bölgesi, F-bölgesindeki anomaliler, Orta enlem iyonküresi, Ekvator bölgesi iyonküresi, Kutup bölgesi iyonküresi, Jeomanyetizma ve iyonküre, Dinamo teorisi, İyonküre içinde oluşan elektrik akımı, güneş rüzgarlarının yerin manyetik alanı ile etkileşmesi

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ PLAZMA FİZİĞİ-I

FİZ 524

3  0  3

6

Plazma hali, Plazma halinin diğer hallerden ayıran özellikler ve bunların karşılaştırılması, Yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik alandaki hareketleri, manyetoiyonik teori, Plazma İletkenliği, Mobilitesi, Plazma içinde süreklilik denklemleri, Plazmanın karışım olarak düşünülmesi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ PLAZMA FİZİĞİ-II

FİZ 525

3  0  3

6

Pinç olayı, Plazmanın hapsedilmesi, Plazma kararsızlıkları, Manyetik ayna, Plazmayı ölçme teknikleri, Plazma içindeki çarpışmalar, Soğuk ve sıcak plazma, Boltzmann- Vlasov denklemleri, Plazma içinde Boltzmann denklemi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ PLAZMA DALGALARI-I

FİZ 526

3  0  3

6

Plazma içinde Maxwell denklemleri, İzotropik plazma ve Non-İzotropik plazma, Manyetoplazma içinde elektromanyetik dalgaları yayınımı ve sınır şartlarının belirlenmesi, Plazma içindeki elektromanyetik dalgaların enerjisi, Plazma içinde elektromanyetik dalgaların faz ve grup hızları, Plazma içinde oluşan dalgaların modlarının belirlenmesi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ PLAZMA DALGALARI-II

FİZ 527

3  0  3

6

Lineer ve Lineer olmayan plazma dalgaları,Yüksek ve Düşük frekans yaklaşımları, Plazmada Ordinary, Extraordinary ve Kutuplanmış dalgalar, Alfe ve n dalgaları, Plazmada Elektromanyetik Dalgaların Kutuplanması, Plazma dalgalarının kinetik teorisi.

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ATMOSFER BİLİMİ –I

FİZ 528

3  0  3

6

Atmosferin fiziksel yapısı, atmosferik yoğunluklar, sıcaklıklar ve moleküler kütle, üst atmosferin temel bileşenleri, asal gazlar, moleküler ve homojen olmayan yapı, ısılküredeki sıcaklık gradyanı, foto emilim, x ve uv ışınlarının emilmesi, güneş ışıması

ve fotoiyonlaşma, foto ayrışması, moleküler oksijen, ozon, ozon tabakasındaki değişiklikler, moleküler nitrojen, su buharı, çarpışma süreçleri, elektronların nötr parçacıklarla esnek ve esnek olmayan çarpışmaları, iyon ve nötr parçacıklar arasındaki çarpışmalar.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ATMOSFER BİLİMİ –II

FİZ 529

3  0  3

6

Difüzyon denklemi, difüzyon katsayıları, moleküler kütle difüzyonu, ısıl difüzyon, üst atmosferdeki fiziksel süreçler, hidrojen iyonu, helyum iyonu, iyon yoğunluk dağılımları, difüzyon dengeleri, düşük ve yüksek hızlı plazma akımları, üst atmosferdeki ısıl süreçler, enerji denge denklemleri, plazma ısınmaları, elektron ve iyonların enerji kayıpları, plazma ısıl iletkenliği.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

MOLEKÜL FİZİĞİ-I

FİZ 531

3  0  3

6

Moleküler bağlar, Born-Oppenheimer yaklaşımı, bir defa iyonlaşmış hidrojen molekülü, iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı, çok atomlu moleküllerin elektronik yapısı, moleküler bağ metodu, valans bağı metodu, moleküler orbitaller ve bağ enerjileri, hibrit orbitaller ve bağ açıları, moleküler Pauli prensibi, titreşim ve dönme hareketleri, açısal Momentum.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

MOLEKÜL FİZİĞİ-ll

FİZ 532

3  0  3

6

Hartree Fock yaklaşımı, sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış Hartree Fock hesaplamaları, öz uyumlu alan yaklaşımı, Roothaan-Hall eşitlikleri, baz setlerinin seçimi, moleküler arası kuvvetler, uzun ve kısa mesafeli etkileşmeler.

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ-l

FİZ 533

2  2  3

6

Moleküler Spektroskopiye giriş, ışığın doğası ve elektromanyetik spektrum mikrodalga spektroskopisi, Infrared spektroskopisi, Raman spektroskopisi, ışığın emilmesi ve yayılması, dalga mekaniği ve Schrödinger denklemi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ-ll

FİZ 534

2  2  3

6

İki atomlu moleküllerin titreşim enerjileri, çok atomlu moleküllerin titreşim enerjileri, doğrusal moleküllerin dönme enerjileri, dönme spektrumları, dönme-titreşim spektrumları, iki atomlu moleküllerin elektronik spektrumları, çok atomlu moleküllerin elektronik spektrumları.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

TEORİK ATOM FİZİĞİ

FİZ 535

3  0  3

6

Bir elektronlu atomların enerji ve dalga fonksiyonları, Orbitaller ve kuantum sayıları, Spin hareketi, ince yapı ve spin-orbital etkileşimleri, çok-elektronlu atomlar, bağımsız parçacık ve varyasyon metotları, merkezi alan yaklaşımı, açısal momentum, Zeeman ve Stark etkileri, Hunt kuralları, terim sembolleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

TEMEL SAÇILMA TEORİSİ

FİZ 536

3  0  3

6

Klasik saçılma teorisi, Tesir kesitleri, Born yaklaşımı Klasik yörünge metodu, Yörüngelerin özellikleri, Küçük açılardaki saçılmalarda yaklaşık metotlar, Etkin potansiyel, Reaktif saçılma, Elastik ve İnelastik saçılma, Çarpışma teorisinde modeller, Saçılmanın Termodinamik ve İstatistiksel Özellikleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

NÜKLEER TIP FİZİĞİ

FİZ 540

2  2  3

6

Radyoizotoplara giriş, Radyoaktivitenin Temelleri, Nükleer Görüntüleme Metotları, Gama Kameraları, SPECT, PED, Radyasyondan Korunma, Doz Alımı, Radyasyon Dozimetre, Diagnosis için kullanılan Radyoçekirdek, Radyo çekirdeklerin Üretimi, Radyoaktif Atıklar.

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ

FİZ 541

3  0  3

6

Nükleer Reaksiyonlar, Nükleer Reaksiyon Enerjileri, Reaksiyon Tesir Kesitleri,  Optik Model, Birleşik Çekirdek Reaksiyonları, Nötron Fiziği, Nötron Detektörleri, Nükleer Fisyon, Kontrollü Fisyon Reaksiyonları, Nükleer Füzyon, Kontrollü Füzyon Reaksiyonları, Hızlandırıcılar, Nükleer Spin ve Momentler, Nükleer Astrofizik Nükleer Fiziğin Uygulamaları.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

REAKTÖR TEKNİĞİ

FİZ 542

2  2  3

6

Temel Reaktör Fiziği, Nötron Nükleer Reaksiyonları, Nötron Zinciri Fisyon Reaktörleri, Nötron Enerji Dağılımı, Nükleer Reaktör Dinamikleri, Yakıt Yanması, Nükleer Güç Reaktörleri, Reaktör Güvenliği, İleri Reaktör Fiziği, Nötron Transport Fiziği, Rezonans Absorpsiyon, Nötron Termalizasyon, Pertürbasyon ve Varyasyonel Metotlar.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

NÜKLEER MAĞNETİK REZONANS-I

FİZ 543

2 2 3

6

Nükleer Manyetizma, Manyetizma, NMR Spektroskopi, NMR Deneyi, NMR Spektrometre, NMR’nin Fourier Transformu, Kuantum Mekaniksel Etkileşmeler, Nükleer Spin Etkileşmeleri, Nükleer Spin Hamiltoniyen, Dahili ve Harici Magnetik Alanlar, Dahili Spin Etkileşmeleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

NÜKLEER MAĞNETİK REZONANS-II

FİZ 544

2  2  3

6

Çiftlenmemiş Spinler, Süperpozisyon Durumları, Spin İşlemi, Radyo Frekans Plus, Spin Topluluğu, Etkileşmeyen Spinler Üzerine Deneyler, Kuadropolar Çekirdek, Çiftlenmiş Spinler, AX Sistemleri Üzerine Deneyler, Çoklu Spin Sistemleri, Hareket ve Relaksasyon.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

RADYASYON FİZİĞİ

FİZ 545

2 2 3

6

Nükleer Enerji, Bağlama Enerjisi, Radyasyon, Radyoizotop, Alfa, Beta, Gama Işınımı, Fiziksel ve Biyolojik Yarı-Ömür, Gama ışını absorplayıcılarının özelliklerinin belirlenmesi, İyonize ve İyonize Olmayan Radyasyon ve bunların biyolojik etkileri, Metal ve alaşımların radyasyona karşı göstermiş oldukları değişmeler.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ENDÜSTRİYEL X–IŞINLARI

FİZ 546

2  2  3

6

X ışınları özellikleri, Kristallerin geometrisi, Difraksiyon demetlerinin doğrultu ve şiddetleri, Laue fotoğrafları, Toz fotoğrafları, Difraktometre ölçüleri, Kristal yönelmesi, Kristal yapı tayini.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

YÜKSEK ENERJİ VE NÜKLEER FİZİKTE DENEYSEL TEKNİKLER

FİZ 547

3  0  3

6

Fizik Temeller, Doğal radyasyon kaynaklar, Parçacık hızlandırıcıları, elektronların tekrar birleşmesi, elektron ve deşiklerin elektrik alandaki hareketlerinin incelenmesi, detektör tasarımlarındaki temel parametreler, iyonizasyon ölçülmesi, iyonizasyon odalarının tanıtılması, sıvılarda iyonizasyon ölçülmesi, Pozisyon ölçülmesi, Çok kablolu orantılı odalar, Silindirik iyon iteleme odaları, Zaman projeksiyon odaları, Ultraviyole laserler ile parçacıkların izlerinin simülasyonu, Nükleer emilsiyon, Kabarcık odaları, Zaman ölçülmesi, Fotoçoğaltıcı tüpler, Sinitilayonlar, Düzlemsel sprak sayıcıları, Parçacık tanımlanması, Nötron dedektörleri, Parçacıkların uçuş sürelerinin ölçülmesi, Çerenkov Sayıcıları, Hadron Kalorimetreleri, Kalorimetrelerin kalibrasyonu, Enerji ölçülmesi, Momentum ölçülmesi, Sabit hedefli ölçümler, Halka hedefli deneylerdeki ölçümler, Dedektör sistemleri uygulamaları, Tıp alanındaki uygulamalar, Jeofizik uygulamaları, Nükleer Fizikteki uygulamaları, Nükleer Fizik ve Parçacık Fizikteki uygulamalar.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

RADYASYON DETEKTASYON VE ÖLÇME METODLARI

FİZ 548

3  0  3

6

Radyasyon kaynakları, Birim tanımlamaları, Hızlı elektron kaynakları, Ağır parçacık kaynakları, Elektromağnetik radyasyon kaynakları, Nötron kaynakları, Radyasyon etkileşimleri, Ağır parçacık etkileşimleri, Nötron ve gama etkileşimleri, Radyasyon dedektörlerinin genel yapısı, Dedektör modellemeleri, dedektörlerin çalıştırılma medotları, ölü zaman, Dedektas verimi, İyonizasyon odaları, Gazlardaki işlemler, DC iyon çemberinin dizayn edilmesi ve çalıştırılması, İyon odalarında doz ölçülmesi, Orantılı sayıcılar ve G-M sayıcıları Gazların ivmelendirmesi, Sayım grafiklerinin yorumlanması, Gieger tüplerindeki elektrik deşarjı, Sayım verimi, Zamanlama ayarları, Sintilasyon Dedektörleri, Organik ve inorganik sintilatörler, Sintilatörlerin monte edilmesi, Fotoçoğaltıcılar ve fotodiyotların genel yapısı ve nükleer sayımda kullanılmaları, Radyasyon spektroskopisi, Backgraund sayımı ve dedektörlerin dış etkilerden korunması.

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

NÜKLEER ALGILAMA SİSTEMLERİNDE SONUÇLARIN YORUMLANMASI

FİZ 549

3  0  3

6

Deneysel hatalar, Hata tahminleri yapılması, Gelişi güzel ve sistematik hatalar, Sigma dağılımları, ortalama, standart sapma ve gaussian dağılımları, lineer ve lineer olmayan durumlarda hataların kombinizasyonu, Verilerin karakterize edilmesi, İstatistiki modeller ve uygulamaları, Sayım sistemlerinde optimizasyonlar, Zaman değişim dağılımları, ihtimal ve istatistik, ihtimal kuralları, Binom, Poisson, Gaussian dağılımları, Hata matrislerinin kullanılması, Parametrelerin fit edilmesi ve Hipotezlerin test edilmesi. Normalizasyonlar, Tahmin yürütme, Hataların anlamı, alt ve üst limitler, en küçük kareler metodu, Hipotezlerin test edilmesi, Deneysel verilere eğri uydurma hipotezlerinin denenmesi, Verilere eğri uydurmada kinematik metotlar, Monte Carlo Hesaplamaları, Monte Carlo hesaplamalarının temel özellikleri, Monte Carlo simülasyon metodunun fizik ve fizik dışı uygulanabilirliği, Background’un deneysel verilerden çıkarılması.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ELEKTRON DİFRAKSİYON TEORİSİ

FİZ 551

2  2  3

6

Elektron difraksiyon geometrisi, Difraksiyon nokta desenleri, Difraksiyon nokta desenleri, Difraksiyon analizinde ters örgü kullanımı, Difraksiyon desenlerinin diğer çeşitleri: Birbirine yaklaşan elektron ışını demeti difraksiyon ve Elektron kanal desenleri, Elektron difraksiyon tekniklerini kullanarak örgü sabiti tespiti, kristal yönelimi belirlenmesi ve numune kalınlığı ölçümü.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ KATIHAL FİZİĞİ-I

FİZ 552

3  0  3

6

Katılarda band aralığı, Etkin kütle, Taşıyıcı konsantrasyonu, Safsızlık iletimi, Termoelektrik etki, Yalıtkan, Yarımetal, metal, Yarıiletken, Süper örgü, Fermi yüzeyi, Enerji bandlarının hesaplanması, Wigner-Seitz metodu, Kohesif enerji

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ KATIHAL FİZİĞİ-II

FİZ 553

3  0  3

6

Süper iletkenlik, Meissner etkisi, Isı kapasitesi, Süperiletken geçişlerin termodinamiği, Yüksek sıcaklıklar, Diyamagnetizma, Paramagnetizma, Ferromagnetizma, Antiferromagnetizma, Alaşımlar

 

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

YARIİLETKENLER FİZİĞİ-I

FİZ 554

2  2  3

6

Yarıiletken malzemeler ve bant yapıları. Katıksız Yarıiletkenler. Katıklı Yarıiletkenler. II-V ve II-VI gurubu yarıiletkenler. Amorf Yarıiletkenler. Yarıiletken özelliklerin ölçülmesi. Bant genişlikleri. Aktivasyon Enerjisi, Mobilite, Taşıyıcı Yoğunluğu Hesabı, Çok eklemli enerji ve band diyagramları, p-n çok eklemlerin elektriksel özellikleri, Kristal büyütme ve depo etme, Oksidasyon, Difuzyon, İyon aşılamak, Epitaksi, MBE ve MODCVD teknolojilerinin tanıtılması, Ohmik kontaklar ve Schhottky kontakları.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

YARIİLETKENLER FİZİĞİ-II

FİZ 555

2  2  3

6

Yarıiletken yapıların hazırlanma yöntemleri. Kristal Büyütme yöntemleri, Yarıiletken malzemelerden yapılan devre elemanları, İnce Film Hazırlama Yöntemleri, Kavşak Teorisi, Metal Yarıiletken Kontaklar, MESFET, MOSFET ve MOS diyotlar. Light-Emitting Diyot. Fotodedektörleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

KATILARIN MAĞNETİK ÖZELLİKLERİ-I

FİZ 556

2  2  3

6

Temel Formüllere Bakış, Manyetik susseptibilite, Manyetik Malzemelerin sınıflandırılması, Langevin diamanyetizması, Paramanyetizma, Metallerde Manyetizma, Antiferromanyetizma ve Ferrimanyetizma, Metallerde Ferromanyetizma, Ferromanyetik domainler, Parametrik Rezonans, Nükleer Magnetik Rezonans,  Ferromanyetik Rezonans, Spin Dalgaları

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

KATILARIN MAĞNETİK ÖZELLİKLERİ-II

FİZ 557

2  2  3

6

Manyetik Özellikleri İçin Ölçüm Teknikleri, Manyetik Balans, Faraday Metodu, Titreşim-Numune Magnetometresi, SQUID Magnetometresi, Manyetik Alanlarda Kalaorik Etkiler, Manyetik anizotropi, Sürekli Mıknatıslar, Yüksek Yoğunluklu Katı Malzemeler, Yumuşak Manyetik Malzemeler.

 

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

METAL FİZİĞİ-I

FİZ 558

2  2  3

6

Metal ve alaşımların mekanik ve yapısal özellikleri, denge diyagramları, Deformasyon enerjisi, Stres sistemleri, Kompleks stres sistemleri altında metallerinde formasyonu.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

METAL FİZİĞİ –II

FİZ 559

2  2  3

6

Deformasyon-sıcaklık ilişkisi, Deformasyon işlemleri ve sınıflandırılması. Faz dönüşümleri, Kalıcı zorların X-ışınları ile belirlenmesi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FİZİKTE İLERİ MATEMATİK-I           

FİZ 561

3  0  3

6

Vektör analizi, Koordinat sistemleri, Tensör analizi, Determinantlar, Matrisler, Grup teorisi, Sonsuz seriler fonksiyonların serilere açılımı, Kompleks değişkenli fonksiyonlar, Legendre denklemi ve Polinomları, Laguerre Polinomları, Hermik Polinomları, bessel fonksiyonları, Gauss denklemi ve çözümleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FİZİKTE İLERİ MATEMATİK-II

FİZ 562

3   0   3

6

İkinci mertebeden diferansiyel denklemler, Ortogonal fonksiyonlar, Gama ve Beta fonksiyonları, Fiziğin özel fonksiyonları, Fourier serisi, İntegral denklemler ve dönüşümler, Değişim ilkesi kompleks integraller ve seriler, sonsuz seriler, Green fonksiyonları.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ-I

FİZ 563

3  0  3

6

Dalgalar ve parçacıklar, temel kavramlar, kuantum mekaniğinin postulatları, fiziksel operatörlerin özellikleri ve belirsizlik prensibi, Dirac notasyonu, Schrödinger denklemi, model potansiyeller, bir ve üç boyutta harmonik osilatör, açısal momentum, merkezi potansiyel ve hidrojen atomu.

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ-II

FİZ 564

3  0  3

6

Zamana bağlı ve zamandan bağımsız Schrödinger denklemlerinin çözümü, kuantum dinamiği, saçılma teorisi, Born yaklaşımı, özdeş parçacıklar sistemi, Pertubasyon teorisi, Radyasyonun kuantum teorisi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

KLASİK MEKANİK-I

FİZ 565

3  0  3

6

Parçacıklar sistemi, D’ Alambert ilkesi, Lagrange denklemleri ve uygulamaları, Hamilton ilkesi, korunum teoremleri, iki cisim için merkezci kuvvet problemi, kepler problemi, ters kare kuvvet kanunu, katı cisim hareketi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

KLASİK MEKANİK-II

FİZ 566

3  0  3

6

Dönüşüm matris formülasyonu, Euler teoremi, tensörler ve diyadikler, Euler hareket denklemleri, özel görelilik, Lorentz dönüşümü, dört boyutlu kovaryan formülasyonları, kovaryan lagrangiyan formülasyonlar.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

GRUP TEORİSİ

FİZ 567

3  0  3

6

Gurup Teorisinin Temelleri, Atom ve Molekül Elektronlarının Simetrisi, Atom ve Moleküllerin Geometrik Simetrisi ve Geometrik Simetri İşlemlerin Özellikleri, Gurubun Tanımı be Gurup Elemanlarını Tanınması, Moleküler Nokta Guruplarını Tanımlama Metotları, Nokta Guruplarını Matris Temsilleri, Euler Açıların ve Simetrik işlemlerin Euler Açılarla İfadesi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İSTATİSTİK MEKANİK

FİZ 568

3  0  3

6

İstatistik Fiziğin Temelleri ve Bazı Uygulamaları, Termodinamik Kanunlar ve Uygulamaları, Maxwell-Boltzman, Fermi-Dirac ve Bose-Einstein Dağılımı Fonksiyonları, İstatistik Fiziğin Uygulama Alanları.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FAZ DÖNÜŞÜMLERİ TEORİSİ

FİZ 569

3  0  3

6

Faz Dönüşümleri, Faz Dönüşümlerinde Termodinamik ve Kinetik Yaklaşım, Dönüşüm Teorileri, Yayılmalı Dönüşümler; Homojen ve Heterojen Çekirdeklime, Spinodal Ayrışma, Yeniden Kristalleşme ve Tane Büyümesi Kinetiği, Avrami Denklemi, Yayınmasız Dönüşümler, Martensitik Dönüşümlerin Genel Özellikleri, Dönüşüm Mekanizması ve Kristalografisi, Diğer Dönüşümler; Düzenli ve Düzensiz Dönüşümler.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ TERMODİNAMİK-I

FİZ 570

3  0  3

6

Termodinamiğin temel kavramları, Termodinamik ve enerji, Sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı kanunu, basınç, Termal Genleşme, Isı ve kalorimetri, Termodinamiğin kanunları, Entropi, bazı endüstriyel makineler, buhar ve gazların sıkışması ve genleşmesi, ısı makineleri, soğutma makineleri, gazların sıvılaşması

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İLERİ TERMODİNAMİK-II

FİZ 571

3  0  3

6

İstatistik termodinamik, gazların kinetik teorisi, Boltzmann istatistik mekaniği, Kuantum istatistikleri, ısıl ışımanın genel incelenmesi, diğer uygulamalar, tersinmez olayların termodinamiğine giriş, tersinmezlik ve entropi, süreksiz sistemler, sürekli sistemler, akı ve kuvvetler, kararlı haller, diğer uygulamalar

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

GÜNEŞ ENERJİSİ VE UYGULAMALARI

FİZ 572

2  2  3

6

Güneş ve güneş ışımasına ait veriler, güneş ışımasının karakteristikleri, güneş ışımasının ölçümü, güneş enerjisi kaynaklarının hesabı, ısı iletimi kavramları, güneş enerjisinin ısıl dönüşümü, düzlem toplayıcılar, güneş damıtıcıları, konut ısıtımı için güneş enerjisi, bir güneş ısıtması projesinin ekonomik hesabı, yoğunlaştırıcı toplayıcılar, diğer uygulamalar.

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

GÜNEŞ FOTOPİLLERİ-I

FİZ 573

3  0  3

6

Fotovoltaik Piller, Fotovoltaik Pilin Karakteristikleri, Fotoakım ve Kuantum Verimlilik, Karanlık ve Açık Devre voltajı, Fotovoltaiklerin Temel Prensipleri, Yarıiletkenlerde Elektronlar ve Boşluklar, Generasyon ve Rekombinasyon.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

GÜNEŞ FOTOPİLLERİ-II

FİZ 574

3  0  3

6

Eklemler, Metal-Yarıiletken eklemi, Yarıiletken-Yarıiletken Eklemleri, p-n eklemi, p-i-n eklemi, p-n heteroeklemi, p-n eklem Analizi, Tek Kristal Güneş Pilleri, İnce Film Güneş Pilleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

İYONKÜRE PLAZMASINI ÖLÇME TEKNİKLERİ

FİZ 576

2  2  3

6

Elektron ve yoğunlukları, elektron ve iyon sıcaklıkları, iyonsondalar, elektrik problar, radyo dalgaları ile ölçümler, saçılma teknikleri, uydular, IRI (international Reference Ionosphere) bilgisayar programı ile veri tayini.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

NÜKLEER RADYASYON SPEKTROSKOPİSİ

FİZ 577

2  2  3

6

Nükleer radyasyonun madde ile etkileşmesinin genel karakteristikleri, ağır yüklü parçacık spektrometresi, alpha spektrometresi, parçacık tanımlamaları ve fisyon fragment spektroskopisi, beta ve elektron spektroskopisinin tanımlanması ve bunlarla ilgili uygulamalar, X-ışını ve gama ışını spektroskopisi, yarıiletken detektörlerde foton spektrometresi, yarıiletken detektörlerde gama spektroskopisi uygulamaları, nötron detektasyonu ve nötron spektroskopisi, nötron akısının ölçülmesi, gama spektroskopisine uygun materyal seçilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

MOLEKÜLER ORBİTAL TEORİSİ

FİZ 578

3  0  3

6

Moleküler sistemler için Schrödinger denkleminin türetilmesi, Born-Oppenheimer yaklaşımı ile elektronik hareketin ayırt edilmesi, Elektronik Schrödinger denkleminin

çözümü ve moleküler orbitaller, Nükleer Schrödinger denklemi için çözüm teknikleri, Etkileşme potansiyelleri (Deneysel, yarı-deneysel ve kuantum mekaniksel potansiyeller), Kuantum mekaniksel etkileşme potansiyellerinin hesaplanması.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

KUANTUM MEKANİKSEL REAKSİYON DİNAMİĞİ

FİZ 579

3  0  3

6

Atom ve moleküllerin elastik, inelastik, reaktif saçılmaları ve foto-ayrışma. Kimyasal reaksiyonlar için Schrödinger denkleminin çözüm teknikleri. Close-Coupling Metodu ile zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin çözülmesi. Fourier Grid Dönüşüm tekniği ile Zamana-bağlı Schrödinger denkleminin çözülmesi. Reaksiyon ihtimalleri, tesir kesitleri ve reaksiyon hız sabitlerinin hesaplanması.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ELEKTRON MİKROSKOPİSİ-I

FİZ 580

3  0  3

6

Elektron kaynakları, Mikroskopi ve Elektron-numune etkileşmeleri, Elektron difraksiyonu, Geçirmeli elektron mikroskopi (TEM),  Geçirmeli elektron mikroskobu, Mercekler ve ayırma gücü, Taramalı elektron mikroskopi (SEM), Taramalı elektron mikroskobu, Pompalar, Numune tutucuları, TEM ve SEM için numune hazırlanması, Elektron mikroskoplarında görüntü ve difraksiyon oluşumu.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ELEKTRON MİKROSKOPİSİ-II

FİZ 581

2  2  3

6

Elektron mikroskoplarında difraksiyon ve görüntü fotoğraflarının alınması, Görüntü ve difraksiyon teknikleri, Mikroyapı incelemesi, Elektron mikroskoplarında numunelerden ortaya çıkan X-ışınlarının algılanması ve numunelerin incelenmesi, Yüksek ayırma güçlü TEM, Elektron mikroskopi ve diğer teknikler.

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FİZİKTE BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI-I

FİZ 582

2  2  3

6

Sayısal analiz yöntemleri, atomik bilgisayar simülasyonları, istatistik metod, Monte Carlo metodu, Brownları dinamiği, moleküler dinamik metodu, örgü dinamiği metodu, genel algoritmik özellikler, algoritmaların sayısal çözümleri, sonuç analiz yöntemleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FİZİKTE BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI-II

FİZ 583

3  0  3

6

Moleküler dinamik uygulamaları, mekanik sistemler ve uygulamaları, topluluk hareket denklemleri, algoritma başlangıç şartlarının hazırlanması, potansiyel enerji fonksiyonunun seçimi, yapısal analiz teknikleri, termodinamik analiz teknikleri, fiziksel problemlerin simülasyon yöntemleriyle çözümlenmesi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

DÜZENSİZ MADDE TEORİSİ-I

FİZ 584

3  0  3

6

Düzenli ve düzensiz maddeler, Katıların Band teorisinin elemanları, Düzensiz maddelerin genel özellikleri ve sınıflandırılması, Düzensiz sistemlerin elektronik yapısı ve özellikleri, Düzensiz maddelerde elektronlar, Amorf ve Sıvı yarıiletkenler.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

DÜZENSİZ MADDE TEORİSİ-II

FİZ 585

3  0  3

6

Düzenli ve Düzensiz sistemler için Green fonksiyonları, Çoklu saçılma teorisi, Düzensiz için çoklu saçılma teorisi, Düzensiz sistemlerin yapıları için teorik hesaplama teknikleri ve uygulamaları

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE-I

FİZ 586

3  0  3

6

Radyasyon, Radyoaktivite, Çevresel Radyoaktivitenin Prensipleri, Nükleer Dedektasyon Araçları, Radyoaktivite Hesaplama Teknikleri, Dedektörlere Giriş, Sularda Radyoaktivite, Toprakta Radyoaktivite, Atmosferik Radyoaktivite, Radyoaktivitenin Yeryüzüne Dağılımına Etki Eden Faktörler.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE-II

FİZ 587

2  2  3

6

Radyasyondan Korunmanın Biyolojik Temeli, Radyasyondan Korunmanın Standartları, Doğal Radyoaktivite, Nükleer Yakıtların Yeniden İşletilmesi, Nükleer Reaktörler, Nükleer Silahlar ve Çevresel Etkileri, Radyoaktif Atık Yöntemi, Radyoaktif Değerlendirme, Radyoaktif Modellemeye Giriş.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

ORGANİK YARIİLETKENLER FİZİĞİ

FİZ 588

3  0  3

6

Organik Yarıiletkenler Fiziğine Giriş, Organik Malzemeler, Organik Yarıiletken Malzemeler ve Metaller arasındaki arayüzeylerin elektronik özellikleri, Organik Yarıiletkenlerde Elektriksel İletkenlik Mekanizması, Organik Yarıiletkenlerin Optik Özellikleri, Organik İnce Film Transistörler,  Organik Işık Yayan Diyotlar, Organik Güneş Fotopilleri.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

FİZİKTE MODELLEME YAKLAŞIMLARI-I

FİZ 590

3  0  3

6

Fizikte Modellemeye Giriş, Fizikte Modelleme İçin Matematiksel Araçlar, Fiziksel Kuvvetlerin Etkileri, Compartmental Modeller, Reaktör Modellemesi, Rasyonel Modeller, Sonsuz Küçük Aralık Modelleri, Basit Süreklilik Modeli, Ampirik Modelleme İlkeleri, Analitik Modelleme, Sonlu Aralık Modelleme, Fizikte Ağırlık Metotları İle Modelleme.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

NÜKLEER FİZİKTE UZAYSAL VE ZAMANSAL ANALİZ

FİZ 591

3  0  3

6

Radyoizotopa Giriş, Modelleme İlkeleri, Fiziksel Konuma Bağlı Metotlar, Variogram Tahmini, Noktasal Toplam Yarıvariogram, Konumsal ve Zamansal Analiz, Ağırlık Metotları Hesaplamalar, Spektral Gösterimler, Variogram Model Oluşturma, Uzaysal Kestirim ve Kriging, Sıradan Kriging, Evrensel Kriging, Uzaysal Data için Özel Konular, Random Metotlarının Uygulamaları.

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

RADYO DALGALARININ İYONKÜREDE YAYILIMI-I

FİZ 597

3  0  3

6

Plazma Ortamının ve Dalgalarının Karakteristikleri, Radyo Spektrumu, Yayılım Ortamının Özellikleri, Homojen ve Homojen Olmayan Ortamlar, İzotopik ve İzotopik Olmayan Ortamlar, Dalganın Özellikleri, Düzlem Dalgalar, Dalga Paketleri, Manyeto İyonik Teori, Polarizasyon, Dikey ve Eğik Yayılım, Genlik ve Faz, Güç Kaybı, Zayıflama, İyonkürede Oluşan Sönüm, İyonküresel Kavramlar, İyonkürenin Morfolojisi.

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

RADYO DALGALARININ İYONKÜREDE YAYILIMI-II

FİZ 598

3  0  3

6

HF Yayılımının Karakteristikleri, Eğik Yayılımı İçin Denge Denklemi, LF, VLF ve ELF Dalgalarının Karakteristikleri, Islık Dalgaları, Düşük Frekanslarda Genlik ve Faz Değişimleri, VHF Yayılımının Karakteristikleri, İyonküresel Karışıklıkların Radyo Haberleşmelerine Olan Etkileri, Güneş Kaynaklı Tedirginlikler, Ani İyonküresel Tedirginlikler, Manyetik Fırtınalar, Elektron Yağışları, Dünya’nın Manyetik Alanının Yayılıma Olan Etkisi.

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

YÜKSEK LİSANS TEZİ

FIZ 599

-  -  -

24

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

DOKTORA TEZİ

FİZ 600

-  -  -

24

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

UZMANLIK ALANI DERSİ

FİZ 601

6  0  0

6

 

 

DERS ADI

DERS KODU

T U K

ECTS

DOKTORA YETERLİK

FİZ 666

-  -  -

24

 

 

Türkçe