Diller

Ders Listesi

FİZİK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

FİZ 501

Yüksek Lisans Semineri

---

6

FİZ 502

Doktora Semineri

---

6

FİZ 503

Süperiletkenliğe Giriş -I

3 0 3

6

FİZ 504

Süperiletkenliğe Giriş -II

3 0 3

6

FİZ 505

Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlikleri

3 0 3

6

FİZ 506

Şekil Hatırlamalı Alaşımların Kristalografisi

3 0 3

6

FİZ 507

Katıların Optik Özellikleri

2 2 3

6

FİZ 508

Atom ve Molekül Fiziğinde Sayısal Hesaplama Yöntemleri

3 0 3

6

FİZ 509

Sıvı Kristaller Fiziği

2 2 3

6

FİZ 510

İnce Film Teknolojisi

2 2 3

6

FİZ 511

Elektrodinamik- I

3 0 3

6

FİZ 512

Elektrodinamik- II

3 0 3

6

FİZ 513

Relativite Teorisi

3 0 3

6

FİZ 514

Yeni Enerji Kaynakları

3 0 3

6

FİZ 516

Fiziksel Elektronik- I

2 2 3

6

FİZ 517

Fiziksel Elektronik- II

2 2 3

6

FİZ 518

Yarıiletken Dedektörler

3 0 3

6

FİZ 521

Manyetohidrodinamik

3 0 3

6

FİZ 522

İleri İyonküre Fiziği-I

3 0 3

6

FİZ 523

İleri İyonküre Fiziği-II

3 0 3

6

FİZ 524

İleri Plazma Fiziği-I

3 0 3

6

FİZ 525

İleri Plazma Fiziği-II

3 0 3

6

FİZ 526

İleri Plazma Dalgaları-I

3 0 3

6

FİZ 527

İleri Plazma Dalgaları-II

3 0 3

6

FİZ 528

Atmosfer Bilimi -I

3 0 3

6

FİZ 529

Atmosfer Bilimi -II

3 0 3

6

FİZ 531

Molekül Fiziği-I

3 0 3

6

FİZ 532

Molekül Fiziği-II

3 0 3

6

FİZ 533

Moleküler Spektroskopi-I

2 2 3

6

FİZ 534

Moleküler Spektroskopi-II

2 2 3

6

FİZ 535

Teorik Atom Fiziği

3 0 3

6

FİZ 536

Temel Saçılma Teorisi

3 0 3

6

FİZ 540

Nükleer Tıp Fiziği

2 2 3

6

FİZ 541

İleri Çekirdek Fiziği

3 0 3

6

FİZ 542

Reaktör Tekniği

2 2 3

6

FİZ 543

Nükleer Magnetik Rezonans-I

2 2 3

6

FİZ 544

Nükleer Magnetik Rezonans-II

2 2 3

6

FİZ 545

Radyasyon Fiziği

2 2 3

6

FİZ 546

Endüstriyel X-Işınları

2 2 3

6

FİZ 547

Yüksek Enerji ve Nükleer Fizikte Deneysel Teknikler

3 0 3

6

FİZ 548

Radyasyon Detektasyon ve Ölçme Metodları

3 0 3

6

FİZ 549

Nükleer Algılama Sistemlerinde Sonuçların Yorumlanması

3 0 3

6

FİZ 551

Elektron Difraksiyon Teorisi

2 2 3

6

FİZ 552

İleri Katıhal Fiziği-I

3 0 3

6

FİZ 553

İleri Katıhal Fiziği-II

3 0 3

6

FİZ 554

Yarıiletkenler Fiziği-I

2 2 3

6

FİZ 555

Yarıiletkenler Fiziği-II

2 2 3

6

FİZ 556

Katıların Magnetik Özellikleri-I

2 2 3

6

FİZ 557

Katıların Magnetik Özellikleri-II

2 2 3

6

FİZ 558

Metal Fiziği-I

2 2 3

6

FİZ 559

Metal Fiziği-II

2 2 3

6

FİZ 561

Fizikte İleri Matematik-I

3 0 3

6

FİZ 562

Fizikte İleri Matematik-II

3 0 3

6

FİZ 563

İleri Kuantum Mekaniği-I

3 0 3

6

FİZ 564

İleri Kuantum Mekaniği-II

3 0 3

6

FİZ 565

Klasik Mekanik-I

3 0 3

6

FİZ 566

Klasik Mekanik-II

3 0 3

6

FİZ 567

Grup Teorisi

3 0 3

6

FİZ 568

İstatistik Mekanik

3 0 3

6

FİZ 569

Faz Dönüşümleri Teorisi

3 0 3

6

FİZ 570

İleri Termodinamik-I

3 0 3

6

FİZ 571

İleri Termodinamik-II

3 0 3

6

FİZ 572

Güneş Enerjisi ve Uygulamaları

2 2 3

6

FİZ 573

Güneş Fotopilleri-I

3 0 3

6

FİZ 574

Güneş Fotopilleri-II

3 0 3

6

FİZ 576

İyonküre Plazmasını Ölçme Teknikleri

2 2 3

6

FİZ 577

Nükleer Radyasyon Spektroskopisi

2 2 3

6

FİZ 578

Moleküler Orbital Teorisi

3 0 3

6

FİZ 579

Kuantum Mekaniksel Reaksiyon Dinamiği

3 0 3

6

FİZ 580

Elektron Mikroskopisi -I

3 0 3

6

FİZ 581

Elektron Mikroskopisi -II

2 2 3

6

FİZ 582

Fizikte Bilgisayar Simülasyonları- I

3 0 3

6

FİZ 583

Fizikte Bilgisayar Simülasyonları- II

2 2 3

6

FİZ 584

Düzensiz Madde Teorisi-I

3 0 3

6

FİZ 585

Düzensiz Madde Teorisi -II

3 0 3

6

FİZ 586

Çevresel Radyoaktivite-I

3 0 3

6

FİZ 587

Çevresel Radyoaktivite-II

2 2 3

6

FİZ 588

Organik Yarıiletkenler Fiziği

3 0 3

6

FİZ 590

Fizikte Modelleme Yaklaşımları-I

3 0 3

6

FİZ 591

Nükleer Fizikte Uzaysal ve Zamansal Analiz

3 0 3

6

FİZ 597

Radyo Dalgalarının İyonkürede Yayılımı-I

3 0 3

6

FİZ 598

Radyo Dalgalarının İyonkürede Yayılımı-II

3 0 3

6

FİZ 599

Yüksek Lisans Tezi

-

24

FİZ 600

Doktora Tezi

-

24

FİZ 601

Uzmanlık Alan Dersi

6 0 0

6

 

 

Türkçe