Diller

Akademik Personel

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

 

Prof. Dr. Niyazi BULUT

E-posta :  nbulut@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 3695
kişisel web sayfası
 

 

Prof. Dr. Sinan AKPINAR
 

E-posta :  sakpinar@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3767
kişisel web sayfası
İnelastik saçılma, Reaktif Saçılma

 

Arş. Gör. Dr. Seda HEKİM (SÜRÜCÜ)

E-posta :  ssurucu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3787
kişisel web sayfası
 

 

Genel Fizik Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

 

Prof. Dr. Yusuf ATICI

E-posta :  yatici@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3760
kişisel web sayfası
Elektron Mikroskopisi, Tek ve Çok Tabakalı Yapılar, Yarı İletken İnce Filmler, Quantum Kuyu Yapıları, Süperlatis Yapıları, Alaşımlar, Arayüzey ve Mikroyapı Çalışmaları

 

Prof. Dr. Cengiz TATAR

E-posta :  ctatar@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3629
kişisel web sayfası
Faz Dönüşümleri , Cu ve Fe-bazlı Şekil Hatırlamalı Alaşımlar, Şekil Hatırlamalı Alaşımların Termodinamiksel ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, Düzensiz Sistemlerin Elektronik Yapılarının Teorik olarak Hesaplanması

 

Prof. Dr. Ömer KAYĞILI

E-posta :  okaygili@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3623
kişisel web sayfası

Cam-seramik ve biyoseramik malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonu.

Oksit yapılar, Spineller.

 

Doç. Dr. Canan AKSU CANBAY

E-posta :  caksu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3743
kişisel web sayfası

Malzeme üretimi, Kompozit malzemeler, Şekil hatırlamalı alaşımların üretilmesi, Şekil hatırlamalı alaşımların termal ve yapısal özelliklerinin incelenmesi

 

 

Doç. Dr. Köksal YILDIZ

E-posta :  kyildiz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3627
kişisel web sayfası
 

 

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
 

 

Prof. Dr. Fahrettin YAKUPHANOĞLU

E-posta :  fyhanoglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3621
kişisel web sayfası
ORGANİK ELEKTRONİK (SCHOTTKY DİYOT, GÜNEŞ PİLİ, ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR, GAS SENSÖRLER), NANOMALZEMELER VE ELEKTRONİK UYGULAMALARI, SIVI KRİSTALLER VE ELEKTRO-OPTİK ÖZELLİKLERİ
 

 

Prof. Dr. Soner ÖZGEN

E-posta :  sozgen@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3715
kişisel web sayfası

 

* Moleküler Dinamik Simülasyonları * Şekil Hatırlamalı Alaşımlar * Katıhal Faz dönüşümleri * Nükleer Elektronik * Bilgisayar Programlama

 

Prof. Dr. Mediha KÖK (SAKALLIOĞLU)

E-posta :  msoglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3764
kişisel web sayfası

 

Geleneksel ve manyetik şekil hatırlamalı alaşımların üretilmesi ve fiziksel özelliklerinin araştırılması, teknolojik malzemelerin termal özelliklerinin incelenmesi

 

 

Doç. Dr. Şahide Nevin BALO

E-posta :  nbalo@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3488
kişisel web sayfası

 

Martensitik Faz Dönüşümleri, Şekil Hatırlamalı Alaşımlar

 

Doç. Dr. Fethi DAĞDELEN

 

E-posta :  fdagdelen@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3824
kişisel web sayfası

Schottky diyotların hazırlanması ve karakterizasyonu, yarıiletken malzemelerin elektronik ve optik özelliklerinin belirlenmesi, İnce film teknolojisi ve ince filmlerin optik özelliklerinin belirlenmesi.AlGaAs ve InGaAs Kızılötesi Dedektör Yapılarının Elektronik özelliklerinin incelenmesi , Şekil hatırlamalı alaşımların üretimi ve thermal özelliklerinin incelenmesi

 

 

Arş. Gör. Dr. Ünal AKGÜL

E-posta :  uakgul@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3832
kişisel web sayfası
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Oğuzhan ORHAN

E-posta :  oguzhan.orhan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-
kişisel web sayfası
 

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

 

Prof. Dr. Fatih KÜLAHCI

E-posta :  fatihkulahci@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 3835
kişisel web sayfası
Risk Analysis; Spatial and Spatiotemporal Analysis; Low and High Level Radiation-Radioactivity; Mathematical Modelling; Stochastic Modelling; Expert Systems (Neural Network, Fuzzy Logic); Statistical Methods; Relations Between Radon and Earthquake.

 

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

E-posta :  mdogru@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3928
kişisel web sayfası
Deneysel Nükleer Fizik, Radyasyon Deteksiyon, Nükleer Radyasyon Detektörleri, Radyasyon Dozimetri, Yüksek Enerji Parçacık Fiziği Detektörleri

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Serpil YALÇIN KUZU

E-posta : skuzu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-
kişisel web sayfası
 

 

 

Arş. Gör. Dr. Mücahit YILMAZ

E-posta :  muyilmaz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3627-6520

. .
 

 

Arş. Gör. Dr. Seçil NİKSARLIOĞLU

E-posta :  sniksarlioglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3812
kişisel web sayfası
 

 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

 

Prof. Dr. Ali YEŞİL

E-posta :  ayesil@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 3788
kişisel web sayfası
Teorik plazma fiziği, Soğuk ve sıcak plazmadaki elektromanyetik dalgalar, QBO, Ionosphere.
 

 

Doç. Dr. Esat GÜZEL

E-posta :  eguzel@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-
kişisel web sayfası
İyonküre Fiz., Teorik Plazma Fiziği, Sıcak ve Soğuk plazma Dalgaları
 

 

Doç. Dr. Murat CANYILMAZ

E-posta :  mcanyilmaz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3530
kişisel web sayfası
Elektromağnetik Dalgalar, İyonosfer, HF propagasyonu, VLF yayılımı
 

 

Arş. Gör. Dr. Mehmet YAŞAR

E-posta :  mehmetyasar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3555
kişisel web sayfası
 

 

Türkçe