Diller

İdari Personel

Bölüm Sekreteri : Fethi KARADAĞ
Telefon : +90 424-2370000-3820
Faks : +90 424 2330062
E-Posta : fedfzk@firat.edu.tr
     
Teknisyen          : Gültekin ÖZTÜRK
Telefon : +90 424-2370000-3560
Faks : +90 424 2330062
E-Posta : gozturk@firat.edu.tr
Türkçe